Povinná výbava

1. mapa alebo GPS trasy (stačí v mobile)

2. lekárnička: 1 ks elastický obväz, 1 ks obväz obyčajný gázový, 1 ks rýchloobväz (leukoplast), 1 ks dezinfekcia, 1 ks izotermická fólia

3. nabitý mobil so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

4. nádoba s minimálne jedným litrom tekutín

5. platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)

6. platný preukaz poistenca

7. štartovné číslo (dostanete pri prezentácii) viditeľne umiestnené počas celej účasti na pretekoch

8. 2 reflexné prvky viditeľne umiestnené počas celej účasti na pretekoch

9. 2 čelovky alebo 1 čelovka a náhradné baterky (iba pre trasu A)

Odporúčame všetkým účastníkom uzavrieť na čas pretekov poistenie pokrývajúce náklady na zásah HZS vzťahujúce sa na organizované verejné športové a turistické podujatia bez výluky športových pretekov alebo športovej činnosti. (Pre istotu, keby dakomu ruplo v krížoch.)

Dropbagy

Prevoz dropbagov nezabezpečujeme.