Povinná výbava - vrelo odporúčaná pre vašu bezpečnosť

1. mapa alebo GPS trasy (stačí v mobile)

2. lekárnička: 1 ks elastický obväz, 1 ks obväz obyčajný gázový, 1 ks rýchloobväz (leukoplast), 1 ks dezinfekcia, 1 ks izotermická fólia

3. nabitý mobil so SIM kartou

4. nádoba s minimálne jedným litrom tekutín

5. platný občiansky preukaz alebo pas

6. platný preukaz poistenca

7. 2 viditeľne umiestnené reflexné prvky

8. 2 čelovky alebo 1 čelovka a náhradné baterky (iba pre trasu A)

Odporúčame všetkým bežcom uzavrieť na čas prebehu/prechodu poistenie pokrývajúce náklady na zásah HZS bez výluky športovej činnosti.