Občerstvovačky:

0. Matysová (8. km pre trasu B)

1. Jarabina (9. km pre trasu A / 18,5 km pre trasu B)

2. Mníšek nad Popradom (27. km pre trasu A)

3. Ľubovniansky hrad (41,5. km pre trasu A)

4. Plavnica (58,5. km pre trasu A)

5. Ľubovnianske kúpele (malá) (68. km pre trasu A)

Občerstvovačky budú zároveň jediné kontrolné body na trase.

Občerstvenie:

Informácie o občerstvení doplníme.