2 % dane pre SŽ 2021

Organizátor Severného živloplaza, občianske združenie Time out - OZ, je oprávneným prijímateľom 2 % dane.
Ak chcete podporiť SŽ touto formou, dajte nám o tom, prosím, vedieť, aby sa váš príspevok medzi ostatnými nestratil!
Vaše 2 % použijeme výhradne na účely Severného živloplaza. Viac informácií nájdete na stránke 2 %. ĎAKUJEME!

Ako postupovať?

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
   a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska.