Výsledky SŽ19

budete môcť vďaka časomiere od hiking.sk počas pretekov sledovať on-line na uvedenom linku.