Podmienky účasti

TRASA A:

1. dovŕšených 18 rokov

2. oprávnenie zdržiavať sa na Slovensku

3. výborný zdravotný stav

4. absolvovaná rozlúčka s mamou


TRASA B:

1. a) dovŕšených 18 rokov
   b) dovŕšených 15 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu
   c) dovŕšených menej ako 15 rokov výlučne v osobnom sprievode zákonného zástupcu

2. oprávnenie zdržiavať sa na Slovensku

3. výborný zdravotný stav

4. musíte sa tešiť