Podmienky účasti

TRASA A:

1. dovŕšených 18 rokov

2. oprávnenie zdržiavať sa na Slovensku a v Poľsku

3. registrácia, uhradené štartovné, prezentácia pred pretekom

4. kompletná povinná výbava

5. odovzdanie podpísaného Informovaného súhlasu účastníka/účastníčky

6. výborný zdravotný stav

7. absolvovaná rozlúčka s mamou


TRASA B:

1. a) dovŕšených 18 rokov
   b) dovŕšených 15 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu
   c) dovŕšených menej ako 15 rokov výlučne v osobnom sprievode zákonného zástupcu

2. oprávnenie zdržiavať sa na Slovensku

3. registrácia, uhradené štartovné, prezentácia pred pretekom

4. kompletná povinná výbava

5. odovzdanie podpísaného Informovaného súhlasu účastníka/účastníčky (neplnoleté osoby s podpisom zákonného zástupcu)

6. výborný zdravotný stav

7. musíte sa tešiť


Všetkým účastníkom odporúčame pred pretekmi SŽ19 absolvovať individuálnu športovú lekársku prehliadku alebo aspoň individuálnu všeobecnú lekársku prehliadku!

Organizátor si vyhradzuje právo nepovoliť štart alebo ďalšie pokračovanie účastníka, ktorého na základe jeho aktuálneho fyzického alebo psychického zdravotného stavu vyhodnotí ako nespôsobilého bezpečne absolvovať preteky SŽ19.