Prevoz batožiny

Štartové a cieľové zázemie bude na tom istom mieste, v ZŠ Komenského (Ul. Komenského 6, Stará Ľubovňa).

Batožinu si môžete počas pretekov nechať v škole, budeme ju strážiť. Vo vlastnom záujme v nej však nenechávajte
veľké sumy peňazí, doklady, deti, starcov, tarantuly, vrecia s diamantmi, jachty, mamine dózy a iné cennosti. Za pochopenie ďakujeme.

Dropbagy

Prevoz dropbagov nezabezpečujeme.Telocvičňa ZŠ Komenského - cieľ (spoločný), piatková prezentácia a nocľah: