Pravidlá

1. Nerobte bordel a neskopávajte súperov z chodníka (max. jemné lakťovky)!

2. Keby ste si cestou všimli čokoľvek divné, ihneď dajte vedieť organizátorom!!

3. Ak ukončíte preteky mimo občerstovačky, čo najskôr dajte vedieť organizátorom - volajte, píšte SMS!!!

 (Nie že vás do rána budeme vyzerať v cieli a vy si zatiaľ budete v klídku doma piť kakao.)
 (Kontakty budú na infokartičke s trasou, ktorú dostanete pri prezentácii.)

Za úspešného finishera Severného živloplaza 2019 sa považuje každý právoplatný účastník, ktorý absolvoval vyznačenú trasu v celej jej dĺžke, pričom prešiel všetkými kontrolnými bodmi (občerstvovačkami) bez akejkoľvek osobnej pomoci zvonku v stanovenom časovom limite.

Účastník nesmie trať znečisťovať odpadkami, nesmie obťažovať svojim správaním iných účastníkov pretekov ani iné osoby na trase a v prípade ohrozenia bezpečnosti, zdravia alebo života iného účastníka je mu povinný poskytnúť pomoc, prípadne zavolať na linku tiesňového volania (155 alebo 112) a bezodkladne o tom informovať organizátora. Rovnako je povinný informovať organizátora o akýchkoľvek zistených okolnostiach, ktoré by ohrozovali bezpečnosť, zdravie alebo život účastníkov.

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na zmeny trás, časových limitov, kontrolných stanovíšť a programu podujatia a právo na úplné zrušenie podujatia, najmä z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov.

Propozície SŽ19
Návštevný poriadok PIENAP