Základné info

NOVINKA! Trasa A Severného živloplaza 2019 sa stala kvalifikačným podujatím pre UTMB.
Úspešní finisheri môžu získať 3 ITRA kvalifikačné body.

TRASY:
Trasa A (hlavná): 77 km / 3100 m+
Trasa B (sprievodná): 33 km / 1075 m+

ŠTART (spoločný): 1. 6. 2019 (sobota) o 6:00, Stará Ľubovňa - Námestie generála Štefánika
CIEĽ (spoločný): Stará Ľubovňa - ZŠ Komenského (Ul. Komenského 6)

ČASOVÉ LIMITY (prekročenie časového limitu má za následok diskvalifikáciu z oficiálnej výsledkovej listiny):
Trasa A: 20 hodín (nedeľa 2. 6. 2019 do 02:00)
Trasa B: 10 hodín (sobota 1. 6. 2019 do 16:00)

ŠTARTOVNÉ:
Trasa A: 30,00 EUR
Trasa B: 15,00 EUR

PREZENTÁCIA:
31. 5. 2019 (piatok večer): Stará Ľubovňa - ZŠ Komenského (miesto cieľa) od 19:30 do 00:00
1. 6. 2019 (sobota ráno): Stará Ľubovňa - Námestie generála Štefánika (miesto štartu) od 05:15 do 05:45

Pri prezentácii je nevyhnutné odovzdať podpísaný Informovaný súhlas účastníka/účastníčky SŽ19.
(Súhlas si môžete vytlačiť z uvedeného linku alebo ho podpísať priamo na mieste - tlačivá budú k dispozícii na stoloch pri prezentácii.)

Propozície SŽ19
Návštevný poriadok PIENAP