Registrácia

bola spustená 1. marca 2019 o 00:00:00 cez registračný formulár.
(Registrovať sa môžete do polnoci z 28. mája 2019 na 29. mája 2019.)

Štartovné

Po registrácii uhraďte, prosím, štartovné 30 EUR (trasa A) alebo 15 EUR (trasa B) prevodom na účet Time out - OZ:

IBAN: SK3083300000002600265167

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko, rok narodenia, trasa (napr.: Emelie Forsberg, 1986, A)

Storno účasti

V prípade zrušenia účasti je vrátenie štartovného možné iba vo výnimočných prípadoch po individuálnej konzultácii s organizátorom. Štartovné môžete previesť na iného účastníka.