Jarabina a Jarabinský prielom

18,5 km od štartu B-trasy a 9 km od štartu A-trasy Severného živloplaza bude v Kultúrnom dome v Jarabine na pretekárov čakať pripravená druhá ("B-čkari"), resp. prvá ("A-čkari") občerstvovačka. Zamagurská obec Jarabina, po rusínsky "Orjabina", je položená v nadmorskej výške 587 m n. m. a má okolo 900 obyvateľov. Rovnako ako v Matysovej aj tu prevláda rusínska národnosť. Prvá písomná zmienka o obci pochádza zo 14. storočia.


(Foto: Severný živloplaz)

Z hľadiska náboženstva je Jarabina tradične gréckokatolícka obec. Gréckokatolícky farský barokový Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bol dostavaný v roku 1809 a má status Národnej kultúrnej pamiatky SR.


(Foto: www.wikipedia.org)


(Foto: www.jarabina.fara.sk)

V obci sa nachádza aj pravoslávny Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky.


(Foto: www.wikipedia.org)

Ďalšiou sakrálnou stavbou v okolí je malá pravoslávna kaplnka na hôrke Háj, ktorú v lese za obcou budú po svojej ľavej ruke míňať aj živloplazi. Podľa tradície sa jej história spája s dreveným Legnavským monastierom (pravoslávny kláštor), z ktorého po tatárskom vpáde mnísi ušli až do jarabinských hôr. Raz našli jedného spolubrata mŕtveho pod skalou s knihou v ruke. Na mieste jeho hrobu vznikla modlitebňa. Legenda hovorí, že jedného dňa pri nej so svojím stádom zaspal Jarabinčan Vasiľ Medveckij - Griniv. V noci sa mu zjavila Matka Božia a žiadala ho, aby predal voly a na mieste postavil novú kaplnku. On si však peniaze z predaných volov chcel nechať pre seba. Voly do roka uhynuli, a tak pastier napokon predal iné voly a podľa želania Matky Božej postavil na hôrke svätyňu. Dodnes sa na mieste na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky uskutočňujú odpustové slávnosti, pri ktorých sa svätí voda v studničke asi 150 m pod kaplnkou.


(Foto: www.jarabina.fara.sk)

V obci funguje škôlka a základná škola, knižnica, dobrovoľný hasičský zbor a od roku 1978 aj folklórny súbor Poľana, ktorý počas svojej činnosti predstavil jarabinské tradície v mnohých mestách na Slovensku, v Európe či v USA. Teleso si vo svojej oblasti vyslúžilo viacero popredných ocenení.


(Foto: www.obecjarabina.sk)

K jarabinskej tradícii okrem kultúrnych prejavov nepochybne patria aj charakteristické ľudové remeslá. V minulosti bolo rozšírené najmä drotárstvo, vďaka ktorému mnohí miestni pocestovali veľkú časť sveta.


(Foto: www.obecjarabina.sk)

Rozvinuté bolo aj tkáčstvo, ktorému sa venovali hlavne ženy. Ďalší dedinčania boli stolári, výrobcovia nábytku či domáceho náradia, kováči, krajčíri a obuvníci. Iní obchodovali s ovcami zo Zakarpatskej Ukrajiny, pašovali hospodárske zvieratá z Poľska alebo predávali domáce produkty (syr, vajcia, maslo) a na oplátku u susedov nakupovali múku, soľ, petrolej a alkohol.

Rodákom z Jarabiny bol napríklad americký vojak Sgt. Michal Strank, ktorý počas 2. svetovej vojny bojoval aj na území Japonska v bitke o Iwó-džimu. Mnohí obyvatelia a obyvateľky Jarabiny bojovali aj v partizánskom hnutí počas Slovenského národného povstania.

Z prírodných úkazov je najpozoruhodnejšia tiesňava nad dedinou - Jarabinský prielom. Kaňon okolo potoka Malý Lipník sa rozprestiera od bradla Baraní roh po Lysú skalu vo vápencovej Dutkovej skale. Prírodná rezervácia má dĺžku iba cca 500 m a nachádza sa na modrej turistickej značke severne od Jarabiny. Na lokalitu sa môžu tešiť aj pretekári oboch trás Severného živloplaza, ktorí si pri dobrom počasí v prielome vychutnajú chládok a technickejšie úseky. Nuž a za dažďa ich počká zurčanie rozvodneného potoka a možno si trošku polyžujú na blatku. Každopádne, nuda to rozhodne nebude!


(Foto: Severný živloplaz)


(Foto: Severný živloplaz)


(Foto: Severný živloplaz)

Informácie umiestnené v článku sme čerpali zo stránky obce Jarabina http://www.obecjarabina.sk, zo stránky www.jarabina.fara.sk a z Wikipédie. Pani starostke Lívii Kovalčíkovej ďakujeme za ústretový prístup, podporu podujatia a poskytnutie zázemia v obecnom Kultúrnom dome!